NVO transport BV blijft zich ontwikkelen tot een betrouwbare partner voor het vervoer van verpakte goederen tussen de Benelux en Scandinavië v.v. De eisen op het gebied van kwaliteit worden elk jaar aangescherpt. Mede om die reden is NVO Transport BV begin Juli gecertificeerd volgens de ISO-22000 norm.

Wat is ISO 22000
ISO 22000 is ontwikkeld als een management systeem, speciaal ontworpen voor de voedselveiligheid.
De ISO 22000 is gebaseerd op ISO 9001 in combinatie met HACCP (voedselveiligheid).
Deze uitgebreide ISO is samengesteld uit de basisregels van de hygiëne, HACCP-normen en een effectief management systeem, gebaseerd op ISO 9001.
Het certificaat laat bovendien niet alleen zien dat de organisatie aan de juiste internationale eisen van (voedsel)veiligheid voldoet, ook bestempelt de ISO 22000 dat veilig werken en het milieu geborgd zijn in de bedrijfsprocessen.

ISO 22000 is internationaal erkend.

Het behalen van deze certificering is een mijlpaal en tevens een logische stap voor NVO transport BV